کلاس حمل و نقل: لمینت پالاز

کالای سنگین

پارکت لمینت genix کد 108

پارکت لمینیت genix بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.84 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و حداکثر 72 ساعت کاری می باشد./.

پارکت لمینت genix کد 109

پارکت لمینیت genix بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.84 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و حداکثر 72 ساعت کاری می باشد./.

پارکت لمینت genix کد 101

پارکت لمینت genix بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.84 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و حداکثر 72 ساعت کاری می باشد./.

پارکت لمینت genix کد 110

پارکت لمینیت genix بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.84 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و حداکثر 72 ساعت کاری می باشد./.

پارکت لمینت super duch کد 112

پارکت لمینت super duch بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.827 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و در شهرستان 72 ساعت کاری خواهد بود

پارکت لمینت سوپر داچ کد 113

پارکت لمینیت سوپر داچ  بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.827 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و در شهرستان 72 ساعت کاری خواهد بود

پارکت لمینت سوپر داچ کد 114

پارکت لمینیت سوپر داچ  بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.827 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و در شهرستان 72 ساعت کاری خواهد بود

پارکت لمینت سوپر داچ کد 115

پارکت لمینت سوپر داچ  بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.827 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و در شهرستان 72 ساعت کاری خواهد بود

پارکت لمینت سوپر داچ کد 116

پارکت لمینیت سوپر داچ  بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.827 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و در شهرستان 72 ساعت کاری خواهد بود

پارکت لمینت سوپر داچ کد 117

پارکت لمینیت سوپر داچ  بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.827 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و در شهرستان 72 ساعت کاری خواهد بود

پارکت لمینیت genix کد 102

پارکت لمینیت genix بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.84 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و حداکثر 72 ساعت کاری می باشد./.

پارکت لمینیت genix کد 103

پارکت لمینیت genix بصورت کارتنی می باشد  که متراژ هر کارتن 1.84 سانتیمتر مربع میباشد. بعنوان مثال فضای 50 مترمربعی 28 کارتن لمینت نیاز دارد./. جهت هر گونه راهنمایی و سوال با مشاورین حافظ دکور به شماره تماس 02166702031 الی 02166702032 ارتباط برقرار نمائید. تحویل سفارش در تهران حداقل 24 ساعت و حداکثر 72 ساعت کاری می باشد./.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من